Servicevoorwaarden

ALGEMEEN

Deze website ( www.shopspica.com ) wordt beheerd door Selene Commerce & Consultancy, Biesboschstraat 15-1 1078MK Amsterdam, Nederland. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Selene Commerce & Consultancy. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankooporders die worden ingediend bij www.shopspica.com (hierna de "Website" genoemd).

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of geen services gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

De website is uitsluitend bedoeld voor verkoop aan consumenten. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u toestemming van uw ouders hebben voordat u een bestelling plaatst via de website. Zo niet, dan kan de koper aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele kosten die een ongeldige overeenkomst met zich mee kan brengen.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - BESTELLINGEN, BETALING & LEVERING

Een bindende koopovereenkomst komt tot stand zodra uw bestelling is bevestigd en er een orderbevestiging is verzonden van www.shopspica.com naar het door u ingevoerde e-mailadres. Na ontvangst van de bestelling komt een bindend contract tot stand. Houd er rekening mee dat de bestelde goederen op voorhand worden geleverd (reservering) zodra we de betaling van de volledige aankoopprijs en eventuele verzendkosten hebben ontvangen. Wij vragen je daarom om het aankoopbedrag direct na ontvangst van de orderbevestiging, maar uiterlijk binnen 7 dagen over te maken.

Houd er rekening mee dat wij bij wijze van uitzondering niet verplicht zijn om de bestelde goederen te leveren als we de goederen van onze kant correct hebben besteld, maar niet correct of op tijd zijn geleverd (congruente hedgingtransactie). Een verdere vereiste is dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het niet beschikbaar zijn van de goederen en dat wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte hebben gesteld. Bovendien mogen we niet het risico hebben genomen om de bestelde goederen te kopen. Als de goederen niet beschikbaar zijn, zullen wij u de reeds gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.

Wij nemen niet het risico dat een besteld product moet worden aangeschaft (inkooprisico). Dit geldt ook bij het bestellen van goederen die alleen worden beschreven in termen van hun soort en kenmerken (generieke goederen). Wij zijn slechts verplicht te leveren uit onze voorraad goederen en de goederen die wij bij onze leveranciers hebben besteld.

Prijzen & betaling

De prijzen vermeld op de website op het moment van de bestelling zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn eindprijzen, dwz inclusief de in Nederland geldende wettelijke omzetbelasting. De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

Als er een onjuiste prijs op de website wordt weergegeven, wordt u aangeboden het artikel voor de juiste prijs te kopen of de bestelling te annuleren. www.shopspica.com behoudt zich het recht voor om een ​​koopovereenkomst te weigeren of te herroepen als fraude of andere acties die op fraude lijken, zoals onwettig gebruik van de creditcard van iemand anders, worden vermoed.

www.shopspica.com gebruikt PayPal en de serviceoplossing van derden Shopify Payments voor veilige online creditcard- en debetkaartbetalingen. Raadpleeg Paypal en Shopify Payments om meer te lezen over hun specifieke diensten. 

In het geval van een aankoop met een creditcard, wordt uw creditcardrekening gedebiteerd wanneer we de bestelling verzenden. Als u op rekening koopt, wordt u vóór het sluiten van het contract geïnformeerd over de vervaldatum van de aankoopprijs op de overzichtspagina van de bestelling.

U stemt ermee in dat u facturen en tegoeden uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

Mochten er ongeoorloofde afschrijvingen op uw creditcard verschijnen als gevolg van het winkelen bij www.shopspica.com , dan moet u uw creditcardmaatschappij hiervan op de hoogte stellen in overeenstemming met diens meldingsregels en -procedures.

Belastingen en heffingen

Europeese Unie

Op alle bestellingen van binnen de EU zijn de prijzen inclusief lokale BTW en dienen te worden betaald in de valuta die op de website wordt aangegeven. Alle belastingen en heffingen zijn inbegrepen in de prijs bij het afrekenen. Betaling van eventuele invoerrechten en belastingen is de verantwoordelijkheid van de ontvanger en wordt niet terugbetaald of gecompenseerd door www.shopspica.com.

Rest van de wereld

Voor alle bestellingen buiten de EU (niet-EU) is de prijs die bij het afrekenen wordt betaald exclusief belastingen en heffingen. Internationale bestellingen kunnen belastingen, rechten en andere heffingen met zich meebrengen, zoals bepaald door de lokale douaneautoriteit in het land van bestemming van uw bestelling. Dit is niet ongebruikelijk bij verzending naar een niet-EU-land. Hoewel dit niet altijd gebeurt, wordt de beoordeling van invoerrechten en belastingen gebaseerd op de waarde van de bestelling en de belastingvrije drempel (indien aanwezig) voor goederen die worden geïmporteerd in het land van bestemming. Betaling van eventuele invoerrechten en belastingen is de verantwoordelijkheid van de ontvanger en wordt niet terugbetaald of gecompenseerd door www.shopspica.com.

Verzending, herroepingsrecht en retourneren

Normaal bestellingen  worden binnen 1-2 werkdagen na orderbevestiging verzonden en zullen naar verwachting worden geleverd binnen het tijdsbestek dat wordt weergegeven op de verzendpagina.

Wij bezorgen bestellingen binnen Nederland en Europa en/of de meeste landen wereldwijd, maar verzenden mogelijk niet naar bepaalde landen buiten de Europese Unie. Als je een vraag hebt of we al dan niet naar een specifieke locatie verzenden, neem dan contact met ons op via hello@shopspica.com.

Levertijden zijn slechts schattingen en kunnen langer duren dan verwacht (vooral tijdens het hoogseizoen, bijvoorbeeld Kerstmis). Indien werkdagen als fatale termijn zijn opgegeven, verstaan ​​wij daaronder alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

U wordt verzocht de geleverde artikelen bij aflevering te inspecteren en geconstateerde afwijkingen te melden zoals beschreven in ons retourbeleid . Als u uw producten niet bij aflevering ophaalt, behouden wij ons het recht voor om u een bedrag te debiteren om onze kosten voor retourvracht en administratie te dekken.

Wij bieden 14 dagen retourrecht op uw bestelling, gerekend vanaf de bezorgdatum. Als u een dergelijke retourzending wilt doen, volg dan onze retourinstructies . Artikelen moeten goed verpakt en verpakt worden geretourneerd. Zodra we de geretourneerde artikelen hebben ontvangen en hebben kunnen bevestigen dat aan de retourvoorwaarden is voldaan, zullen we je betaling terugbetalen. 

We behouden ons het recht voor om retourzendingen te weigeren die worden verzonden nadat de respijtperiode van 14 dagen is verstreken of voor artikelen die niet in hun originele staat aan ons worden geretourneerd.

Als u merkt dat een door ons aan u geleverd artikel defect is, dient u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via hello@shopspica.com met een formele klacht, om een ​​vervangende levering te krijgen. Hetzelfde geldt als u constateert dat een product tijdens het transport is beschadigd of als u andere afwijkingen in de levering constateert, bijvoorbeeld verkeerde of meerdere producten ontvangen. 

Uitverkoopartikelen worden niet terugbetaald, maar geruild of gecrediteerd.

De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten van de retourzending. In het geval van een retourzending is het risico (voor verlies of beschadiging tijdens levering) bij de klant.

Promoties & kortingen

Algemene voorwaarden voor alle huidige speciale aanbiedingen en promoties worden op de website gepubliceerd. Alle start- en eindtijden van de promotie worden gepubliceerd in de lokale Nederlandse tijd (GMT+2). 

Promoties kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of kortingen. Promoties en kortingscodes zijn alleen geldig op nieuwe bestellingen en kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

Promotiecodes moeten worden ingevoerd op de afrekenpagina om de korting toe te passen. Promotiecodes en kortingen worden proportioneel verdeeld over alle in aanmerking komende artikelen in uw bestelling. Promotiecodes zijn niet overdraagbaar en moeten in één afrekenproces worden gebruikt. Promotiecodes zijn niet van toepassing op belastingen, verzendkosten of administratiekosten.

Aanbiedingen alleen goed zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of kortingen. Aanbieding wordt automatisch toegevoegd aan de winkelwagen voor in aanmerking komende producten.

Bij bestellingen die in aanmerking komen voor korting, wordt de waarde van de korting beschouwd als een algemene korting op het totale bedrag van de bestelling. Als een deel van of de gehele bestelling wordt teruggestuurd voor terugbetaling, wordt de waarde van de geretourneerde goederen opnieuw berekend en wordt alleen de aankoopprijs minus het relatieve aandeel van de totale korting gecrediteerd.

Definitieve verkoopartikelen kunnen niet worden terugbetaald.

De aanbieding voor gratis verzending is van toepassing op alle bestellingen die zijn geplaatst met een subtotaalwaarde van € 150 of meer en die zijn geplaatst op www.shopspica.com. Deze promotie wordt automatisch toegevoegd aan de winkelwagen voor in aanmerking komende bestellingen.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of snellere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. 

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

SECTIE 5 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Het is mogelijk dat we u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, geen controle of input over hebben. 

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gevolg van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden. 

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe provider(s). 

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 6 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. 

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 7 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we op elk moment en zonder beperking alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen. 

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden . 

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. 

U mag geen vals e‑mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 8 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 9 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) . 

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website, moet worden opgevat om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 10 - VERBODEN GEBRUIK

U mag onze site alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U mag onze site niet gebruiken: (a) op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving, (b) op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft, (c ) met als doel minderjarigen op welke manier dan ook schade toe te brengen of te trachten te schaden, (d) om ongevraagd of ongeautoriseerd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam) te verzenden of te laten verzenden, (e) om bewust gegevens verzenden, materiaal verzenden of uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslagloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode bevat die zijn ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden .

U stemt er ook mee in (f) geen enkel deel van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van dit beleid, (g) niet zonder toestemming toegang te krijgen tot, te interfereren met, te beschadigen of te verstoren:

- elk deel van onze site;

- alle apparatuur of netwerk waarop onze site is opgeslagen;

- alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of

- alle apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of wordt gebruikt door een derde partij.

SECTIE 11 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn. 

U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u. 

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. 

In geen geval zullen Selene Commerce & Consultancy, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale schade of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, al dan niet gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortkomend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud , of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of inhoud (of product) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximaal toegestane omvang door de wet.

ARTIKEL 12 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Selene Commerce & Consultancy en onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 13 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen.

ARTIKEL 14 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst. 

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. 

Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u heeft gefaald, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 15 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling. 

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze website of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden). 

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 16 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

ARTIKEL 17 - CONTACTGEGEVENS

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site verschijnt, neem dan contact op met hello@shopspica.com.

Selene Handel & Advies
Biesboschstraat 15-1
1078MK Amsterdam, Nederland
KVK-nummer: 80925413
BTW Nummer: NL003505987B96